RUFEN SIE UNS AN:

+48 89 741 32 48

WIR ARBEITEN IN FOLGENDEN UHRZEITEN:

Pn-Pt - 8:00 - 16:00

EU Subventionen

FIRMA ADAMS H.PĘDZICH NUTZT DIE EU SUBVENTIONEN FÜR OPTIMALISIERUNG DES HERSTELLUNGSPROZESSES UND SUCHT STÄNDIG NACH INNOVATIVEN LÖSUNGEN , DIE MACHEN UNSER ANGEBOT ATRAKTIVER UND IM VORSPRUNG ZU ANDEREN FIRMEN.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wynik postępowania:

 • Wynik postępowania na zakup linii zgrzewająco-czyszczących – szczegóły

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Firma Adams H. Pędzich prosi o składanie ofert na zakup oraz instalację dwóch sztuk linii zgrzewająco-czyszczących. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe:
 • Złożenie oferty na zakup linii zgrzewająco-czyszczących – szczegóły

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:
 • Wynik postępowania na zakup centr tnąco-obróbczych – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup linii zgrzewająco-czyszczących – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup komory badawczej – szczegóły

Wprowadzenie innowacyjnej produkcji szyb zespolonych jako istotny element wzrostu pozycji rynkowej i konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-261/12-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:
 • Wyniki postępowania na zakup i instalację linii do produkcji szyb zespolonych, giętarki, zasypywarki i butylarki ramek dystansowych – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup i instalację automatycznego stołu do rozkroju szkła – szczegóły
 • Wyniki postępowania zakup i instalację stołu do cięcia laminatu – szczegóły
 • Wyniku prowadzonego postępowania na zakup suwnicy o udźwigu 5 ton – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup oprogramowania procesu produkcji szyb zespolonych – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup stołu do szprosów – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup stojaków na pakiety, trawersu, chwytaka ssawkowego, magazynu przesuwnego, wózków na formatki – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup i instalację drukarki do ramek – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup stacji uzdatniania wody – szczegóły
 • Wyniki postępowania na zakup urządzenia do badania zawartości gazu – szczegóły

Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy AdamS H.Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.09-28-196/10-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość projektu brutto: 3.624.102,13 PLN, kwota dofinansowania 1.035.113,05 PLN

Firma „AdamS” H. Pędzich zakończyła realizację projektu pn. „Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

W wyniku projektu zwiększył się znacznie potencjał produkcyjny Firmy, potencjał logistyczny i operacyjny. Kupiono następujące maszyny, środki transportu i urządzenia:
 • Dwie automatyczne czyszczarki naroży z automatycznymi stacjami obracania marki „Rotox” EPA Nr 479,
 • Dwie zgrzewarki 4-głowicowe marki Rotox,
 • Centrum obróbcze profili PCV typ PBZ marki Hollinger,
 • Przyczepę ciężarową 2-osiową 10 tonową marki Tramp-Trail,
 • Cztery samochody ciężarowe 18-tonowe marki Man,
 • Kamerę termowizyjną Flir E50.

W wyniku projektu powstały w Firmie cztery nowe stanowiska pracy, na których zostali zatrudnieni nowi pracownicy.

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-28-018/13-00
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaWdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami.

Wyniki postępowania:
 • Wyniki postępowania na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego – szczegóły
 • Wyniki postępowania na dostawę, instalację i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta – szczegóły

Wzrost konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego stolarki PCV

Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-262/12-00
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:
 • Wynik postępowania na zakup doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skrzydeł, bufora skrzydeł,automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo-montażowego,stacji zakładania skrzydeł, doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skompletowanych okien, automatycznego bufora skompletowanych okien, kompletu barierek ochronnych – szczegóły
 • Wynik postępowania na zakup automatycznej zgrzewarki 6-cio głowicowej – szczegóły
 • Wynik postępowania na zakup centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szczegóły
 • Wynik postępowania na zakup automatycznej oczyszczarka naroży z automatyczną stacją obrotową – szczegóły
 • Wynik postępowania na zakup lekkiej suwnicy o udźwigu do 500 kg z chwytakiem ssawkowym – szczegóły

Rok: 2009-2010

Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Projekt pt: „Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS“ H. Pędzich w Mrągowie poprzez kompleksowe podniesienie, jakości obsługi klientów dzięki zakupom nowoczesnych urządzeń technicznych i oprogramowania“;
Wartość całkowita projektu: 1 286 014,05 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupiliśmy maszyny i urządzenia produkcyjne, oprogramowanie komputerowe, wyposażyliśmy stanowiska pracy do konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń.

Poddziałanie: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonej sztywności i termoizolacyjności“;
Wartość całkowita projektu: 4 641 626,87 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu wprowadziliśmy do produkcji i sprzedaży okna o zwiększonej termoizolacyjności Passiv-line. Powstał także nowy zakład produkcyjny w Barczewie o powierzchni 5500 m2.

Rok: 2013-2015

Oś priorytetowa:1. Przedsiębiorczość
Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Projekt pt: Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy Adams H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu
Wartość całkowita projektu: 3 547 477,79 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupiliśmy kamerę termowizyjną oraz nowoczesne maszyny produkcyjne: centrum obróbcze profili pcv, zgrzewarki 4-głowicowe ze stacją chłodzenia 2 szt., zaczyszczarki ze stacją obrotową 2szt. Powiększyliśmy również nasz tabor samochodowy o 4 samochody ciężarowe oraz o przyczepę ciężarową 2-osiową.

Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt: Wprowadzenie innowacyjnej produkcji szyb zespolonych jako istotny element wzrostu pozycji rynkowej i konkurenyjności Firmy Adams H. Pędzich w Mrągowie
Wartość całkowita projektu: 6 622 590,86 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupiiśmy urządzenia i maszyny oraz oprogramowanie do produkcji szyb zespolonych

Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt: Wzrost konkurenyjności Firmy Adams H. Pędzich w Mrągowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego stolarki PCV
Wartość całkowita projektu: 3 258 709,81 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupilismy owijarkę palet, suwnica o udźwigu do 500kg, urządzenia do buforowania, oczyszczarka naroży, innowacyjna zgrzewarkę 6-cio głowicową oraz nowowczesne centrum obróbcze

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Projekt pt: Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę Adams z jej dostawcami i odbiorcami
Wartość całkowita projektu: 403 595,00 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupiliśmy komputery, oprogramowanie niezbędne do wdrożenia nowowczesnego systemu do zarządzania produkcja.

Rok: 2014-2015

Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt: Poprawa konkurencyjności Firmy Adams H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych
Wartość całkowita projektu: 4 780 946,84 PLN
Zakupione w ramach projektu: W ramach projektu zakupilismy innowacyjne i nowoczesne maszyny 2 szt. Centrum tnąco-obróbcze BSA, 2 linie zgrzewająco-czyszczące INTEGRA oraz komorę do badań okien i drzwi

Send an Inquiry

WERDE UNSER GESCHÄFTSPARTNER

Wyślij zapytanie